Dầu nhớt cho xe gắn máy

Dầu nhớt cho turbo

Dầu nhớt thủy lực

Mỡ bôi trơn CALPEX A

Mỡ chịu nhiệt LIPEX

Mỡ chịu nhiệt SINO REX

Mỡ bôi trơn STAR

Mỡ chịu nhiệt SOPEX TRẮNG - 1

Mỡ chịu nhiệt SOPEX XANH